Úvodní stránka


Vítejte na oficiálních stránkách florbalového klubu Fryčovice White Deers.


Důležité informace


KORONAVIR SARS-CoV-2

15. března 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Usnesení vlády ČR naleznete v přiloženém souboru níže.

Více na : www.mzcr.cz & www.mvcr.cz


TURNAJ ZRUŠEN !


Pro více informací o turnaji, klikněte na obrázek.


Nejnovější příspěvky

    Pro více informací, klikněte na odkaz „Články“